Vyberte si Váš nový byt

Vybraný blok: D

2. Najetím myši a kliknutím vyberte patro

 

Vyberte patro

2np 3np 4np 5np 6np 7np