Financování

Postup financování při koupi bytu

Cena garážového stání je 300 000 Kč vč. DPH.

1. Záloha

První záloha ve výši 10 % z celkové kupní ceny včetně příslušného DPH je splatná do 30 dnů po podpisu SSBK. Společně s první zálohou se hradí příkon elektřiny, viz. znění SSBK.

2. Záloha

Druhá záloha ve výši 10 % z celkové kupní ceny včetně příslušného DPH je splatná do 30 dnů po dokončení základové desky garáží.

3. Záloha

Třetí záloha ve výši 10 % z celkové kupní ceny včetně příslušného DPH je splatná do 30 dnů po dokončení hrubé stavby objektu alespoň v takovém stupni rozestavěnnosti , že je již navenek uzavřen obvodovými zdmi a střešní konstrukcí.

4. Záloha

Čtvrtá záloha ve výši 20 % z celkové kupní ceny včetně příslušné DPH je splatná do 30 dnů po zápisu Prohlášení vlastníka rozestavěné stavby o vymezení rozestavěných jednotek s povolením vkladu do katastru nemovitostí.

5. Záloha

Pátá záloha ve výši 40 % z ceny bytu včetně příslušného DPH je splatná do 10 dnů po vydání kolaudačního souhlasu.

6. Záloha - Doplatek kupní ceny

Šestá záloha ve výši 10 % z ceny bytu včetně příslušného DPH je splatná před podpisem Kupní smlouvy a podání návrhu na vklad vlastnického práva ve prospěch budoucího kupujícího.


Postup při koupi bytu

  • Smlouva o smlouvě budoucí kupní

  • Kupní smlouva

Smlouva o smlouvě budoucí kupní /SSBK/

Smlouva obsahuje podstatné náležitosti budoucí kupní smlouvy , splátkový kalendář a další právní náležitosti.Tato smlouva slouží jako podklad pro možné vyřízení hypotéčního úvěru , kde můžete použít rozestavěnou stavbu jako zástavu úvěru.

Kupní smlouva

Kupní smlouva je uzavřena po vydání kolaudačního souhlasu na Váš byt.